top of page
Överst på sidan
Hem / Verksamheter / Bemanning

Vår bemanningsverksamhet

Läs mer om de roller som vi bemannar nedan! 

superhjältar

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten bedömer aktivitetsförmågan, vilka resurser som personen har och vilka begränsningar som finns.


Arbetsterapeuten kan lägga upp en rehabiliteringsplan för att individen skall klara aktiviteter i det dagliga livet. Det kan även röra sig om att prova ut hjälpmedel för att kompensera en nedsatt förmåga.


Arbetsterapeuten kan efter aktivitetsbedömning intyga funktionshinder som en del i en bostadsanpassningsansökan.

Arbetsterapeut

Sjukgymnast / Fysioterapeut

Sjukgymnasten/Fysioterapeuten bedömer och analyserar den fysiska funktionen. Kan genom sin kunskap hjälpa människor att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada samt återfå funktion efter skador.
Sjukgymnasten/Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.​​​​​​​

Sjukgymnast / Fysioterapeut

Äldrevård

Vi arbetar inom kommunala hemvårdsområden och äldreboenden samt i privata omvårdnads och demensboenden i Uppsala, i arbetet ingår bedömningar av de boendes funktionsförmåga,  för att skapa en individuell rehabiliteringsplanering, hjälpmedelsförskrivning, utprovning och uppföljning.
 
Förebyggande åtgärder för att bibehålla de äldres hälsa och välbefinnande samt att vara en resurs i vårdpersonalens arbetsmiljöarbete.
 
Rätt hjälpmedel, arbetsställningar och information leder till en god arbetsmiljö.

Äldrevård
Image by Yang Yang

Begär offert

Redo att sätta igång?

Oavsett ifall ni vet vilken roll ni behöver tillsätta eller inte, så kan ni alltid komma i kontakt med oss. Kom i kontakt med oss nedan! 

Begär offert
bottom of page