top of page
Hem / Om oss

Om Rehab Resurs i Uppland AB

RehabResurs i Uppland AB ägs av Linda Lindquist och Anna-Maria Petersson. Företaget startades 2001 och arbetade då uteslutande inom kommunal distriktsarbetsterapi.

 

Under åren har företaget utvecklats och samtliga arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar på uppdrag av kommuner eller privata utförare inom äldreboende, hemvård eller LSS-boende inom Uppsala Län.


All personal har förskrivningsrätt på hjälpmedel, goda kunskaper i de olika utförarnas journalföringssystem och andra kvalitetssystem såsom Lifecare avvikelser, Senior alert och Cosmic Link. 

Vi kan genomföra arbetsförmågebedömningar och göra insatser på vårdcentral eller företagshälsovård som Rehabkoordinatorer.

Hösten 2016 startade vi vår gruppträning på St Olofsgatan 6. Vi riktar oss till personer som av olika anledningar vill öka sin fysiska aktiviet och förbättra sin hälsa och balans i livet.

​​​​​​​Träningen utförs i mindre grupp med ledning av sjukgymnast och rehabassistent. ​​​

Våra fantastiska medarbetare

bottom of page