Arbetsterapeut​____________________

Arbetsterapeut


Arbetsterapeuten bedömer aktivitetsförmågan, vilka resurser som personen har och vilka begränsningar som finns.
Arbetsterapeuten kan lägga upp en rehabiliteringsplan för att individen skall klara aktiviteter i det dagliga livet. Det kan även röra sig om att prova ut hjälpmedel för att kompensera en nedsatt förmåga.
Arbetsterapeuten kan efter aktivitetsbedömning intyga funktionshinder som en del i en bostadsanpassningsansökan.

Äldrevård


Vi arbetar inom kommunala hemvårdsområden och äldreboenden samt i privata omvårdnads och demensboenden i Uppsala, i arbetet ingår bedömningar i aktivitetsförmåga, rehabiliteringsplanering, hjälpmedelsförskrivningar, utprovning och uppföljning.
 
Förebyggande åtgärder för att bibehålla de äldres hälsa och välbefinnande samt att vara en resurs i vårdpersonalens arbetsmiljöarbete.
 
Rätt hjälpmedel, arbetsställningar och information leder till en god arbetsmiljö.

LSS-boende

​​​​​​​
Vi arbetar på uppdrag åt Uppsala kommun i de kommunala LSS-boenden som de driver.
I arbetsuppgifterna ingår bedömning av funktion och förmåga, förskrivning utprovning och uppföljning av hjälpmedel.
Bedömning av funktionsnedsättning som grund för intyg om bostadsanpassning samt sedvanlig dokumentation.

Arbetsförmåge
bedömning

​​​​​​​
Vi ingår i ett team som utför bedömningar enligt gällande riktlinjer från försäkringskassan som del i en individs arbetsförmågeutredning. Vi har kunskap och använder oss av bedömningsinstrumenten AWP, AWC, WRI-S, DOA och AMPS.

Rehabkoordinator

​​​​​​​
Vi har utbildade rehabkoordinatorer som kan arbeta på vårdcentraler eller inom företagshälsovård. Rehabkoordinatorn fungerar som en länk mellan den sjukskrivne och dennes arbete, sjukvård, försäkringskassa eller arbetsförmedling och ser till att rätt insatser sätts in tidigt med fokus på återgång i arbete.
superhjaltarsuperhjaltar
superhjaltar