- För dig som har behov av extra stöd i din träning

Gruppträningen riktar sig till personer som vill och har behov av extra stöd av sjukgymnast.
Kondition, styrka, rörlighet och balansträning. Träningen är anpassad efter varje indvidis förmåga och utförs i lugn miljö. Gruppen är ledd av leg. fysioterapeut/sjukgymnast och rehabassistent.

Träning måndagar kl 13:00-14:00