Aktivitetsförmågeutredning (AFU)-Arbetsterapeut
Rehabresurs i Uppland utför den arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska delen av AFU beställd av Försäkringskassan:


Här bedöms din nuvarande aktivitetsförmåga genom kartläggande samtal och arbetsliknande aktiviteter. 
Använder du glasögon vid dataarbete så skall dessa tas med till utredningen.
Besöket tar ca 2 timmar