Sjukgymnast/Fysioterapeut​____________________

Sjukgymnast/
​​​​​​​Fysioterapeut


Sjukgymnasten/Fysioterapeuten bedömer och analyserar den fysiska funktionen. Kan genom sin kunskap hjälpa människor att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada samt återfå funktion efter skador.
Sjukgymnasten/Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.​​​​​​​

Äldrevård


Vi arbetar inom kommunala hemvårdsområden och äldreboenden samt i privata omvårdnads och demensboenden i Uppsala, i arbetet ingår bedömningar av de boendes funktionsförmåga,  för att skapa en individuell rehabiliteringsplanering, hjälpmedelsförskrivning, utprovning och uppföljning.
 
Förebyggande åtgärder för att bibehålla de äldres hälsa och välbefinnande samt att vara en resurs i vårdpersonalens arbetsmiljöarbete.
 
Rätt hjälpmedel, arbetsställningar och information leder till en god arbetsmiljö.
  • shutterstock 3226412571
  • styrketraning
  • superhjaltar1
  • shutterstock 3821864141